Inženýrskogeologické vrty

Inženýrsko-geologické vrty

Inženýrsko-geologické vrty slouží k získání potřebných podkladů pro projekci a realizaci optimálního využití lokality ve stavebnictví, územním plánování, těžbě surovin nebo při sanaci nebezpečných geodynamických jevů a v neposlední řadě slouží i pro ochranu životního prostředí.

Inženýrsko geologické vrty nejčastěji provádíme jako podklad k projektové dokumentaci při novostavbách, jak pro soukromé účely, tak pro firemní. Tyto průzkumy je možné provádět ve fázi územního řízení jako předběžné průzkumy.  Dále  ve fázi stavebního řízení se provádí již průzkumy podrobné, v závislosti na druhu a četnosti plánované zástavby. 

Součástí vyhodnocovací zprávy o provedeném inženýrsko-geologickém vrtu je i případné stanovení přítoků do stavební jámy.  Zhodnocení základových poměrů, stanovení geotechnických parametrů jednotlivých zastižených geotechnických vrstev, je posouzena vhodnost různých zemin jako konstrukční vrstvy, je posouzen vliv hladiny podzemní vody a vliv agresivity vody na betonové a ocelové konstrukce. V případě potřeby jsou stanoveny podmínky pro zhutnění konstrukčních vrstev, či pro jejich úpravu. 

Pokud potřebujete provést inženýrsko-geologický vrt neváhejte nás kontaktovat pomocí e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře na těchto stránkách.

Kontakty

Telefon: +420 775 261 504

E-mail: erik.tomek@seznam.cz

O firmě

Erik Tomek
Bystřice 9
539 01 Včelákov

: 72889152
DIČ: CZ8206103147